Главная  Архив  Обращение к читателям  Пишите нам  Персоналии   Консультации
[EN] [LV]

Сотрудники ONAP превратили техническое масло в солярку (документы)

Предприниматель Андрей Кузнецов

  

(picture 2)
Масло с низкой вязкостью OSNL-100 не является дизельным топливом.

Сотрудниками Управление по борьбе с организованной преступностью (в латышской аббревиатуре — ONAP) были задержаны и помещены в следственный изолятор четыре предпринимателя фирмы "A.V.K. SINTESI TRADING", у которых был изъят груз технического масла, официально купленный на польском заводе "RINAZ LTD".

Какого же было удивление предпринимателей и сотрудников польского завода, когда они узнали, что их продукт тех.масла по воле сотрудников ONAB теперь именуется «левая солярка». Им вменяется экономическое преступление за ее хранение. Ни документы, сопутствующие грузу, ни европейские сертификаты, привезенные сотрудниками завода, не смогли поколебать стойкую веру сотрудников ONAP в то, что изъятое ими мало и есть та пресловутая «левая солярка».

Сотрудник завода общаясь со следователем И. Хофмане продолжал удивляться происходящему, мало того, что следователь не смогла сформулировать ни одного вопроса, на вопросы сотрудника, касательно предъявленных им документов на масло, она многозначительно молчала потому что профессионально не компетентна в данном вопросе, или потому что ее не уполномочили отвечать на эти вопросы.

В чем же дело?! Откуда такое устойчивое желание игнорировать факты, затягивать с экспертизой, держать в заключении предпринимателей по обвинению в легком экономическом преступлении, за которое предусмотрен лишь штраф, да и без всяких на то оснований, как говорится, по внутреннему убеждению?! Если бы сотрудники ONAB не были кристально честными полицейскими, можно было бы подумать, что все это шоу они устроили в рамках отработки заказа группы владельцев автозаправок Латвии.

Остаются одни вопросы: почему экономическим делом занимается отдел по борьбе с организованной преступностью? Может его переименовали в отдел по борьбе с организованными предпринимателями или начальник ONAP, ранее сотрудник Экономической полиции, решил, таким образом, расширить кругозор своих подчиненных?! Уверен в одном: если бы ему предложили взятку за «травлю» предпринимателей, так или иначе, касающихся торговли маслами и нефтепродуктами, он бы денег не взял, а все, что происходит в их отделе — это мистика, да и только.

Хочу предупредить так же торговцев подсолнечными и оливковыми маслами, будьте осторожны и держите сумки с теплыми вещами всегда собранными, ведь в любой момент вы можете попасть под бдительный взор сотрудников ONAB и угодить в тюрьму месяцев на шесть, пока они неспешно будут делать экспертизу вашей продукции. Можете поверить моему опыту, ныне заключенного в тюрьму предпринимателя, что документы и сертификаты на вашу продукцию не покажутся сотрудникам ONAP убедительным доказательством.

                 FINANŠU UN EKONOMISKO NOZIEGUMU

            IZMEKLĒŠANAS PROKURATŪRA

            Dzirnavu ielā 113, Rīga, LV-1011

            no zvērināta advokāta

             Osvalda Svilāna,

            Blaumaņa ielā 21-1, Rīga, LV-1011

            sakarā ar Andreja Kuzņecova,

            p.k. 311053-.....,

            aizstāvību kriminālprocesā nr. 11815000311

        SŪDZĪBA         

kriminālprocesā nr. 11815000311

Valsts policijas galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes 1.nodaļas vecākās inspektores I.Hofmanes

lietvedībā atrodas kriminālprocess nr. 11815000311, kurā no 2011.gada 13.janvāra par aizdomās turēto pēc Krimināllikuma 220-1.panta 1.daļas atzīts mans aizstāvamais A.Kuzņecovs. A.Kuzņecovs tiek turēts aizdomās par nelikumīgu naftas produktu – dīzeļdegvielas uzglabāšanu un pārvietošanu personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās un lielā apmērā. Ar Siguldas tiesas izmeklēšanas tiesneša 2011.gada 13.janvāra lēmumu Andrejam Kuzņecovam tika piemērots drošības līdzeklis apcietinājums.

Uzskatu, ka izmeklējot krimināllietu tiek pārkāptas A.Kuzņecova tiesības uz objektīvu kriminālprocesa norisi.

Krimināllietas materiālos atrodas ziņas par kravu, kuras pārdevējs ir Polijā reģistrēta uzņēmējsabiedrība, bet pircējs A.Kuzņecovam piederošā uzņēmējsabiedrība SIA „A.V.K. Sintesi Trading”. Krava tika transportēta ar visiem pavaddokumentiem. Atbilstoši Eiropas Savienības starptautiski pieņemtajiem preču kodiem, krava nebija prece, kura tiek aplikta ar akcīzes nodokli. Par šiem apstākļiem A.Kuzņecovs pratināšanas laikā ir sniedzis ziņas procesa virzītājam.

Neskatoties uz minēto, pēc manā rīcībā esošajām ziņām, krimināllietas izmeklēšanas laikā nav noskaidrots, vai policijas izņemtā krava, atbilstoši kravas pavaddokumentiem, ir krava, pie kuras ievešanas jānomaksā akcīzes nodoklis. Uzskatu, ka iepriekš minētā informācija ir būtiska, lemjot jautājumu, vai vispār ir pamats aizdomām par A.Kuzņecova veiktu noziedzīgu nodarījumu. Uz šo brīdi, tikai pamatojoties uz procesa virzītāja subjektīvo viedokli, ne tikai A.Kuzņecovs, bet arī vēl citas trīs kriminālprocesā iesaistītās personas atrodas apcietinājumā, kas visas kopumā, procesuālajos dokumentos tiek sauktas par noziedzīgas grupas dalībniekiem.

2011.gada 25.janvārī procesa virzītājs iepazīstināja A.Kuzņecovu ar lēmumiem par aresta uzlikšanu A.Kuzņecova mantai un naudas līdzekļiem. Uzskatu šos procesa virzītāja nolēmumus par nepamatotiem, jo tāda nepieciešamība kriminālprocesā nepastāvēja. Kā nopratināšanā paskaidroja A.Kuzņecovs, tad naudas līdzekļi bija paredzēti parāda atdošanai trešajai personai, kas šobrīd nav iespējam uzliktā aresta dēļ.

Pie tam, procesa virzītājs nepamatoti aiztur A.Kuzņecovam piederošo automašīnu Toyota Land Cruiser, valsts reģ. Nr...... Uzskatu, ka pēc automašīnas apskates un kratīšanas tā nekavējoties bija jāatdod. A.Kuzņecovs ir iesniedzis procesa virzītājam lūgumu par automašīnas nodošanu viņa aizstāvim.

Uzskatu, ka patreizējā kriminālprocesa izmeklēšanas gaita netiek virzīta ar mērķi noskaidrot objektīvo patiesību lietā, kas noved pie nepamatotu procesa virzītāja nolēmumu pieņemšanas.

Lūdzu norādīt procesa virzītājam uz pieļautajām nepilnībām un izskaidrot, ka krimināllietas izbeigšanas gadījumā, no A.Kuzņecova puses tiks izvirzītas materiāla rakstura pretenzijas par nodarīto kaitējumu un zaudējumiem.

Pamatojoties uz minēto un Kriminālprocesa likuma 336., 337.pantiem,             

lūdzu:

1. Atcelt procesa virzītāja nolēmumus par aresta uzlikšanu Andreja Kuzņecova mantai un naudas līdzekļiem.

2. Uzdot procesa virzītājam veikt izmeklēšanas un citas darbības, kas iespējami novērstu sūdzībā minētās izmeklēšanas nepilnības un iespējamā kaitējuma un zaudējumu rašanos.

Документы в формате PDF:

Настоящим сообщаем, что масло с низкой вязкостью OSNL-100 не является дизельным топливом.

OSNL-100.pdf

2011-01-30 12:59:17