Главная  Архив  Обращение к читателям  Пишите нам  Персоналии   Консультации
[EN] [LV]Административное право 6Авторские и смежные права 3Гарантии, льготы, компенсации 63
Информация по мере поступления 110Кредиты и займы 82Не отсортированное 3
Недвижимость 115Налоговые правоотношения 5Наследство 79
Предпринимательская деятельность 7Семейные споры 124Уголовное право 13
Трудовое право 48Юридические консультации 89

Юридические консультации продолжаются !
KOMPROMAT.LV продолжает консультировать бесплатно, а, в случае необходимости реальной услуги, наши юристы окажут юридическую помощь, причем по невысоким ценам, приближенным к реальности.
Электронная почта: kompromat@inbox.lv

Mums ar vīru ir kopīgs dzīvoklis (trīsistabu), 2 zemesgrāmatas, 1/2 katram no mums. dzīvoklis uz doto brīdi ir kredītā (apm. 20 000 eur), kredīta ņēmējs esmu es, vīrs pēc līguma ir kā garants.

2012. gada jūlijā mēs izšķīrāmies - īpašuma tiesības uz dzīvokli palika tādas pašas, pa 1/2 katram.

Pirms tam mūsu starpā bija noruna, ka, vīrs man atmaksā 10 000 eur, turpina maksāt bankā kredītu, es savukārt no savas puses uzraktu pie notāra vienošanos, ka, pēc 10 000 eur atmaksas man un pēc kredīta dzēšanas manam bijušajam vīram ir tiesības rīkoties ar dzīvokli pēc viņa ieskatiem.

Pēc šķiršanās man tika paziņots, ka 10 000 eur viņam neesot, viņš par to ļoti atvainojas, bet tā nu tas ir. Es, uz doto brīdi, tāpat turpinu maksāt rēķinus par dzīvokli un bankas kredītu. Sakiet, šajā situācijā, kā iespējams iegūt kaut kādu atmaksu par dzīvokļa daļu, ja es principā esmu ar mieru, lai tas dzīvoklis paliktu vīram.

Jūs varat mēģināt ar vīru vienoties, ka viņš no Jums nopērk Jums piederošo dzīvokļa daļu. Ja vīrs tam piekrīt, tad būtu nepieciešams konsultēties ar banku, noskaidrojot, kāds ir bankas viedoklis un vai banka piekrīt šādam darījumam. Šādā gadījumā pastāv iespēja, ka kredītņēmēja vietā stājas Jūsu vīrs, ja banka tam piekritīs. Iesakām visas vienošanās ar vīru noformēt rakstveidā un iepriekš konsultēties ar juristiem.

Otrā iespēja, ka Jūs pati kļūstat par visa dzīvokļa īpašnieci, vienojoties ar vīru, ka viņš Jums šo dzīvokli pārdod. Tā kā Jūs maksājāt par kredītu pastāv, iespēja, ka varat ar vīru vienoties par draudzīgāku dzīvokļa daļas cenu. Arī šajā gadījumā būtu jākonsultējas ar banku, lai noskaidrotu, vai banka šādam darījumam piekrīt.

Kā trešā iespēja ir pārdot dzīvokli pilnībā, kādai trešai personai, ja vīrs atsakās pirkt Jums piederošo dzīvokļa daļu un banka šādam darījumam piekrīt.

Papildus juridiskās konsultācijas sniegs: tel. 27145372.

Где правда?
Если я посещаю Россию, имею ли право хранить дома алкоголь и сигареты законно принесенные для себя, если да, как вернуть из полиции, если они не оставили копии протокола?
Вам для начала необходимо узнать полицейские какого участка арестовали Ваше имущество и затем со всеми вопросами обращаться в данный участок.
О помиловании
Хочу подать прошение о помиловании своего супруга, куда я могу обратиться, и что для этого надо?
Прошение о помиловании должно быть адресовано Президенту и подаваться в Президентскую канцелярию о помиловании. Вы можете адресовать Ваше прошение по адресу:

Pils laukums 3

Rīga

LV-1900

Latvija> Ваш вопрос  
 
Имя:

Адрес эл. почты:

Телефон:

Указывать необязательно.
Заголовок:

Изложите суть вопроса одним предложением. Например: «Как вернуть долг?», «2 года не пускают в отпуск. Какие права я имею?»
Вопрос:

Пожалуйста, не начинайте ваш вопрос со слов приветствия и общих фраз, например: «Здравствуйте, уважаемые юристы! Я хотел бы спросить, ... », «Здравствуйте, у меня такой вопрос ... ». Ваш вопрос должен содержать самую важную, для его решения, информацию. Старайтесь формулировать свой вопрос как можно четче и полнее.